Beta kurss

Kas ir Beta kurss?

Ar to, ka saprotam kristietības pamatus, nepietiek, lai dzīvotu saskaņā ar Dievu. Ja zinām, kas ir Bībele, nenozīmē, ka protam to saprast. Tāpat kā, ja zinām, kā lūgt, tas nebūt nenozīmē, ka protam arī sadzirdēt, ko Dievs mums atbild. Bet Dievam ir tik daudz ko mums teikt! Un tik daudz ko mūsu dzīvē Dievs vēl gribētu salabot un atjaunot. Tādēļ ir jāapsēžas pie Dieva Kājām un jāļauj Viņam mūs mācīt. Tādēļ, kā jau to nosaukums liecina, Beta nav tiem, kas sper pirmos soļus ticības dzīvē. Beta ir turpinājums pēc Alfas.

Ko dara Beta kursā?

Beta kurss ir veidots citādāk un arī tā uzdevums ir cits. Beta Kurss ir domāts tiem, kas ir izgājuši Alfu un sapratuši, ka vēlas savu dzīvi dzīvot kopā ar Dievu, dodot Viņam ne tikai vietu savā svētdienā, bet gan savā ikdienā un dzīvē. Tāpat Beta kurss ir visiem tiem, kas jau ilgu laiku iet baznīcā, draudzē, bet gribētu piedzīvot intensīvāku laiku ar Dievu un ar sevi. Beta kursā uzsvars nav uz lekcijām, bet gan uz darbu grupās un mājās. Jo, salīdzinot ar Alfas kursu, kur tiek apskatītas dažādas ar kristietību saistītas tēmas un jautājumi, Beta kursam ir pavisam cits uzdevums.

Beta kursā mēs iemācāmies lasīt un saprast Bībeli, lūgt un sadzirdēt Dievu, veidot savu personisko laiku ar Dievu un ieraudzīt sevī to, kādus Dievs mūs katru ir veidojis. Mēs mācāmies ļaut Dievam mūs saprast, veidot, aprūpēt, mācīt un vadīt. Bieži, lai sāktu iet ceļu ar Dievu, mums vispirms ir jāmācās Viņam uzticēties un atzīt Viņa autoritāti. Nereti mums ir jāsāk ar to, ka ejam pie Dieva un jautājam: – Kas mēs esam? Kādus Viņš mūs ir veidojis? – Un jāiemācās ieraudzīt mūsu identitāti, arī jauno identitāti, jo Dievs mūs sauc par saviem bērniem, bet sevi – par mūsu debesu Tēvu. Ko tas nozīmē Tev?