Alfa kurss

Alfa kurss sāksies 8. februārī

Katru ceturtdienu plkst. 19.00, Pāvila baznīcas pagrabiņā. 

Iepriekšēja pieteikšanās nav vajadzīga. 

 

Katru gadu pavasarī un rudenī Rīgas Sv.Pāvila draudze uzsāk jaunu sezonu, gaidot jaunus Alfas dalībniekus, kas vēlas 12 nedēļu garumā jaukā atmosfērā pavadīt ceturtdienu vakarus, iepazīstot kristīgo ticību. Alfa ir kļuvusi ne tikai par alternatīvu iesvētes mācībai, bet arī par iespēju iepazīt draudzi, iegūt jaunas draudzības un, ja radusies vēlme, draudzes dzīvē arī iesaistīties. 

Kas ir ALPHA jeb ALFA kurss?

Katram burtam šajā vārdā ir nozīme. A - aicināts ikviens; L - lekcijas; P - pica, pasta; H - humors; A - atvērtība, atbalsts, atbildes.

Tas nozīmē, ka ikviens, kam ir interese, var apmeklēt lekcijas, kurās neformālā gaisotnē iepazīt to, kāds ir Dievs, un, baudot tēju ar uzkodām, celt gaismā jautājumus, kas radušies. Alfā, protams, arī neiztiekam bez veselīgiem jokiem, draudzīgas atmosfēras un mūzikas. Priekšzināšanām nav nozīmes, tāpat arī nepastāv vecuma ierobežojuma.

Alfa kurss ir radies Bromtonas Svētās Trīsvienības anglikāņu draudzē Londonā. Pirmo reizi tas noturēts 1977. gadā. ALPHA ir izaugusi no pieciem kursiem sākuma gados Anglijā līdz vairāk nekā 66 000 kursu 169 pasaules valstīs šodien un to atbalsta visas vadošās kristīgās konfesijas.

Kā norit Alfa kurss? 

Alfas pamatā ir desmit lekcijas, kas apskata tādas tēmas kā „Kas ir Jēzus?”, „Kādēļ un kā man lūgt?”, "Vai Bībele ir uzticama?", „Kas ir Svētais Gars?” u.c. Pēc lekcijas Alfas dalībnieki mazās grupās pārrunā dzirdēto, diskutē un meklē atbildes uz saviem jautājumiem. 

Alfa kurss sevī ietver arī Nedēļas nogales izbraukumu. Tas nozīmē, ka kursa laikā visi dalībnieki un Alfas komanda dodas kopīgās brīvdienās ārpus Rīgas. Šajā nogalē programma ir dažādi piepildīta - gan ar lekcijām, gan kopīgu atpūtu - izbraukumu ar džipiem, filmu, dziesmām, - gan pirtī iešanu, gan arī vakara sarunām, kuras tiem izturīgākajiem mēdz ievilkties līdz pat vēlai naktij. Gandrīz visi dalībnieki pēc nogales saka, ka tajā ir noticis kaut kas brīnumains, ko gribētos piedzīvot vēl.

 

Bībeles lapās ir atbildes uz visiem dzīves jautājumiem, kādi vien cilvēkam var rasties dzīves laikā. 

/Ronalds Reigans, ASV prezidents, 1988/

 

Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.

/Mateja ev. 7:7-8/