Ērģeļmūzikas koncerti

Klasiskās mūzikas koncerti, katru svētdienu, plkst. 14.00, sākot ar septembri

Koncerti baznīcā ir īpaši. Baznīca ir vieta Dieva pielūgsmei, bet tā ir arī perfekta koncertzāle ar savu īpašo akustiku un auru. Tās lieliski papildina viena otru. Nenoliedzami, tā ir sava veida evanģelizēšana caur mūziku. Jaunais projekts „Cita mūzika” domāts klausītāju iepazīstināšanai ar dažādiem profesionālās mūzikas stiliem un žanriem, kā arī ar mūsdienīgu skaņas un dzejas sintēzes performanci. Un vēl, kas nebūt nav mazsvarīgi, – šī ir Sv.Pāvila draudzes mūziķu grupas izlolota ideja, sekojot Dieva aicinājumam:

Dziediet priecīgi Tam Kungam, jūs taisnie, visiem, kam skaidra sirds, klājas Viņu slavēt! (2) Pateicieties Tam Kungam ar cītaru, spēlējiet Viņam uz desmitstīgu arfas! (3) Dziediet Viņam jaunu dziesmu! Skandiniet jauki ar bazūnēm!
/Psalms 33/