Misijas nedēļa

Kas ir misijas nedēļa, un kāpēc mēs to rīkojam?

Darām to tāpēc, ka mūs uz to ir aicinājis Jēzus. Viņš mums,kristiešiem, ir atstājis svarīgu uzdevumu - pastāstīt par Viņu ikvienam. Mēs vēlamies cilvēkiem parādīt un pastāstīt par tām īstajām durvīm, kas ved uz mūžīgo dzīvību. Mēs vēlamies cilvēkiem liecināt par to, ko Jēzus ir darījis mūsu dzīvē. Ir tik brīnišķīgi piedzīvot to, kā Jēzus mūs aicina un mūs lieto, lai mēs varētu nest prieka vēsti citiem. Misijas nedēļas laikā ir lieliska iespēja redzēt, kā Svētais Gars darbojas un uzrunā cilvēkus caur mūziku, sarunām, liecībām un vienkāršu kopā būšanu.