Mūzikas dzīve

Grupa "Divas takas"

Grupa ”DivasTakas” dibināta 2012.gada jūlijā, kad pieci draugi nolēma apvienot spēkus un muzikālos talantus, lai kopā darītu to, ko patiesi mīl - radītu mūziku. “DivasTakas” atspoguļo mūsu, grupas dalībnieku, dzīves pārliecību, ka šajā pasaulē vienmēr stāvam izvēles priekšā starp diviem ceļiem, divām izvēlēm – vidusceļa vienkārši nav. Tu esi par vai pret. Tu esi iekšā vai ārā. Tu esi brīvs vai sasaistīts. Tu vienmēr būsi vienā vai otrā pusē, nekad pa vidu.

Grupas nosaukums radies, iedvesmojoties no Bībelē rakstītā:

Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.
/Mateja Ev. 7:13-14/

Savās dziesmās un muzikālajā darbībā vēlamies parādīt, darīt zināmu šo šauro ceļu un paust savu pārliecību, ticību uz Jēzu. Izteikt, atbildēt un atklāt to, kāpēc arī Tev Viņš ir vajadzīgs!

Draudzes koris

Vairāk kā desmit gadu pastāvēšanas laikā atjaunotais Pāvila draudzes koris regulāri piedalās svētdienas Dievkalpojumos un arī sniedzis koncertus kā Sv. Pāvila baznīcā, tā arī citviet – Rīgas ev. lut. Torņakalna baznīcā, Saulkrastu ev. lut. baznīcā, Skultes ev. lut. baznīcā, Zaļenieku ev. lut. baznīcā, Rīgas Doma baznīcā, Lādezera kultūras namā un Jaunpils estrādē. Koris ir koncertējis kopā ar tādiem kolektīviem kā Rīgas skolēnu pils koris „Accolada”, kamerkoris „Vidus”, Latvijas Zinātņu akadēmijas jauktais koris „Gaismaspils” un Rīgas ev. lut. Jēzus baznīcas draudzes koris. Koris ir piedalījies visos baznīcas gada svētkos un pasākumos.

Kā vienu no tādiem var minēt Rīgas ev. lut. Sv. Pāvila baznīcas 120 gadu jubilejas koncertu 2008. gada 21. decembrī, kurā kori pavadīja draudzes ērģelnieks Atis Stepiņš. Lielu atbalstu korim ir sniedzis draudzes mācītājs Ģirts Prāmnieks. Viņa nu jau kā iedzīvināta tradīcija izveidotā jaunā dievkalpojuma forma ir muzikāls uzvedums Ziemassvētku laikā un Lielajā piektdienā. Korim ir iespēja darboties jaunizveidotā skatuvē, uzvest lielas muzikālās formas skaņdarbus un pasniegt to kā muzikālu izrādi. Kora diriģents un mākslinieciskais vadītājs kopš 2003. gada ir Andžejs Rancevičs, bet kora kormeistars kopš 2012. gada ir Aivis Daiņa.