Step Up dievkalpojumi

No 20.marta brīvas formas dievkalpojumi Step-Up tiks rīkoti klātienē katru svētdienu plkst. 18:00. 

 

"Soli augšup, soli tuvāk Dievam! Tāpat kā mūsu ceļš uz kādu mērķi, arī garīgā dzīve sastāv no soļiem. Mēs vienmēr speram soļus, soli uz priekšu, bet reizēm – arī atpakaļ. Reizēm mūsu soļi mūs tuvina mērķim, citreiz attālina. Reizēm mēs izdarām liekus soļus, reizēm – sānsoļus. Step-Up ir iespēja tev spert soļus augšup savā dzīvē. Un ne tikai tev vien, jo šie vakara dievkalpojumi ir tā vieta, kur tik viegli atvest arī sev dārgus cilvēkus, kam tāpat kā mums visiem ir vajadzīgi soļi augšup. Kāds būs tavs nākamais solis?"

/mācītājs Ģirts/

Kas ir Step-Up dievkalpojums? 

Step-Up ir brīvas formas dievkalpojums un varbūt tieši tādēļ tas ir TAVS dievkalpojums. Tāpat kā ierastajā rīta dievkalpojumā, arī šajā mēs pulcējamies, lai klausītos Dieva vārdu, lasītu Bībeli, lūgtu un kopīgi svinētu sakramentu. Šis ir dievkalpojums, kur skan vairāk dziesmas dažādu instrumentu un mākslinieku izpildījumā, kur mācītājs ir vienā līmenī ar tevi, jo neviens no mums nav augstāks par otru.

Step-Up dievkalpojumos mēs gribam ne tikai ieklausīties tajā, ko Dievs mums saka, bet arī izteikt Dievam slavu un godu, Viņu skaļi slavējot! 

*Kā Latvijas evaņģēliski luteriskā draudze mēs arī šajos dievkalpojumos sekojam luteriskai mācībai un pārliecībai Svēto rakstu izpratnē, augstāko autoritāti piešķirot Bībelei. 

 

Ko draudze saka par Step-Up:

Katrīna Anete Krapse, LU studente:
"Šī ir lieliska vieta, kur kopā slavēt Dievu, uzklausīt Viņa Vārdu un piedalīties sadraudzībā ar citiem draudzes locekļiem. Ļoti patīk gan iesaistīties kalpošanā, gan vienkārši to apmeklēt un klausīties sprediķi. Tas ir personisks laiks un īpaša kopā būšana ar Dievu."

Dita Svarupa, mamma un mūziķe:
"Šī tiešām ir tāda vieta, tāda vide un noskaņa, kurā labprāt aicinu savus draugus. Vērtīgas uzrunas, kas pasniegtas interesantā veidā, spēcīgas slavas dziesmas, kas tā vien atver Debesis, un lūgšanas, kas ļauj pietuvoties Dievam un būt Viņa tuvumā. Paldies, ka varam saņemt personīgus aizlūgumus šajos vakaros."

Ilga Tukuma, pensionāre: 
"Esmu bijusi nedaudzos vakara dievkalpojumos, bet tajos mani uzrunāja sirsnīgā, mierīgā noskaņa, liecības par Dievu un Svētā Gara klātbūtne." 

Laura Pētersone, sieva un mamma:
"Step-Up slavēšana manī kardināli iezīmogoja spēcīgu un neaizmirstamu piedzīvojumu kopā ar Dievu, kad sajutu un aptvēru, ka Dievs ir DZĪVAIS Dievs, ka Viņš neklusē, ka varu Viņam visu izteikt un sevi uzticēt pilnībā, un justies īpaši Dieva mīlēts bērns. Šie dievkalpojumi bija visskaistākais laiks manā ticības dzīvē, piedzīvojot īstu Dieva pieskārienu manai miesai, dvēselei un garam."

Dārta Laila Galvāne, LMA studente: 
"StepUp es uzskatu par vietu, kur iespējams dzirdēt sprediķus par šobrīd aktuālām, interesantām tēmām. Vieta, kur var slavēt Dievu ar dziesmām, kas, domāju, patiktu visiem jauniešiem. Pēc dievkalpojuma ir sadraudzības laiks, kur var pārrunāt tikko dzirdēto vai vienkārši parunāties ar cilvēkiem, iepazīties un vērtīgi pavadīt laiku."