Ģimeņu lūgšanu vakari

Dievs Bībelē caur Jēzus Kristus atnākšanu mums ir teicis, lai mēs meklējam Viņu, respektīvi Dievu, nevis dziedināšanu vai glābšanu, bet tieši Viņu. Un tomēr Bībele arī mums saka, ka, ja ko lūgsim Jēzus Kristus vārdā no Tēva, viņš mums to dos, ja tas būs saskaņā ar Dieva gribu.

Kā viens var vajāt tūkstošus, un kā divi var likt bēgt desmit tūkstošiem? Tad nu domājiet paši, kāda vara ir Dievam, ja tik lieli ļauno karapulki bēg, kad lūdzam Dievu. Savukārt tiem, kas paļaujas uz elkiem, Dievs saka šādi:

Un tad Viņš sacīs: kur ir viņu dievi, klints, uz ko tie cerēja? Lai viņi ceļas un jums palīdz, ka jums būtu patvērums. Nu redziet, ka Es, Es tas esmu, un nav neviena dieva, vienīgi Es! Es nonāvēju, un Es daru dzīvu, Es ievainoju, bet Es dziedinu, un nav glābēja no Manas rokas!
/5. Mozus 32:30,37–39/

Vai tu to nezini, vai Tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.
/Jesajas 40:28–31/

Pieteikšanās ar sms – tālruņa nr. 27726974, vai arī varat pienākt pie Kristīnes Kalniņas-Avotas baznīcā un pabrīdināt “es būšu,” lai varu rēķināties, ka jāpagaida draudzes namā, semināru zālē 2. stāvā. Būsiet mīļi gaidīti!