Mīlestība, 2. daļa. Video svētbrīdis 17.05.2020

Mīlestība, 2. daļa. Video svētbrīdis 17.05.2020

Tā saka Tas Kungs Cebaots: Man sirds kvēlo pret Ciānu dziļā mīlestībā, un Es esmu iededzies pret to arī bargās dusmās!
/ Cah.8:2 /

Dalies ar šo ziņu: