Vīru tikšanās neklātienē - 07.02.2020

Vīru tikšanās neklātienē - 07.02.2020

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, mums nav iespēju tikties klātienē. Tomēr

"Dieva Vārds ir dzīvs un darbīgs" (Ebr. 4:12)

arī šajos laikos, tāpēc sanāksim uz vīru tikšanos svētdien,
07.02.2020 plkst. 13:00 Skype audio/video zvana formātā. Tikšanās ilgums ap 2 stundām.


Šādu tikšanās formātu aizsākām jau 2020.gadā, un tas sevi parāda kā veiksmīgu, lai
padziļināti mācītos kādu tēmu, kurā Dievs mūs vada un viens otram būtu par stiprinājumu arī
šajā laikā.


Tēma šai reizei - 100.Psalms - Slavēšana!


Kas vēl nav pievienoti Pāvila vīru Skype grupiņai un gribētu pievienoties, lūdzu, rakstiet
info@pavilabaznica.lv . Sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!


Informācija par turpmākajām aktivitātēm -
Ceram uz nākamo tikšanos sanākt 28.februārī par tēmu Pravietisks vārds un pravietiska
kalpošana. Šo tēmu mums palīdzēs atklāt misionārs Imants.


Lai Dievs svētī šīs un citas draudzes ieceres, ka tās notiek Viņam par godu!

Dalies ar šo ziņu: