#NedēļasLozungs

"Svētījiet, jo tam jūs esat aicināti, lai iemantotu svētību!" (1.Pēt.3:9)

"Neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību." (1Pēt 3,9)

"Tad nu, važās slēgts sava Kunga dēļ, es jūs mudinu: dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa, visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā, cenzdamies uzturēt Gara vienību ar miera saiti." (Efeziešiem 4:1‭-‬3)

"Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit, Es būšu atrodams, tā saka Tas Kungs." (Jer 29,14)

"Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta." (Kol 2,14)

"Tiešām, Dievs ir mana pestīšana, es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma; Viņš bija priekš manis pestīšana! Un jūs smelsit ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem." (Jes 12,2+3)

"Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs." (2Pēt 1,19)

"Tu zini - vai es sēdu vai ceļos - Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes." (Ps 139,2)

"Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un, ja pat māte to aizmirstu, Es tevi neaizmirsīšu. Redzi, abu Savu roku plaukstās Es tevi esmu iezīmējis; tavi mūri ir vienmēr Manā priekšā." (Jes 49,15+16)

"Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev došu dzīvības vainagu." (Atkl 2,10b)

Visi šīs sadaļas raksti Tavā RSS lasītājā
123

Rīgas Sv.Pāvila draudze

Evanģeliski luteriska draudze, kura savu patvērumu Dievā un kopābūšanas priekā radusi Grīziņkalna pakājē, Deglava, Avotu un Lienes ielas krustcelēs - Rīgas Sv. Pāvila baznīcā. #TiekamiesPāvilā

Brāļi un māsas, Tiekamies Pāvilā!

  • Pāvila baznīca atvērta darba dienās no 10:00 līdz 18:00.
  • Rīta dievkalpojumi svētdienās 10:00.
  • #StepUp dievkalpojumi svētdienās 18:00.

Saziņai

Sociālie tīkli

Mūsu jaunumi Tavā e-pastā