#NedēļasLozungs

Es dzīvoju, un jums būs dzīvot. /Jņ.14:19b/

Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit, Es būšu atrodams, tā saka Tas Kungs. /Jer.29:14/

Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēcniekus. Es esmu pirmais viņu starpā. /1.Tim.1:15/ 

Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! - saka Tas Kungs Cebaots. /Zah.4:6/

ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. /Jņ.8:12/

Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. /Rom.8:1/

Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. / Ps.119:105/

Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. /Filip.1:6/

Dievs Tas Kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos; Viņš uzmodina mani ik rītu, Viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis. /Jes.50:4/

Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. /Jes.40:29/

Visi šīs sadaļas raksti Tavā RSS lasītājā
123

Rīgas Sv.Pāvila draudze

Evanģeliski luteriska draudze, kura savu patvērumu Dievā un kopābūšanas priekā radusi Grīziņkalna pakājē, Deglava, Avotu un Lienes ielas krustcelēs - Rīgas Sv. Pāvila baznīcā. #TiekamiesPāvilā

Brāļi un māsas, Tiekamies Pāvilā!

  • Rīta dievkalpojumi svētdienās 10:00.
  • #StepUp dievkalpojumi svētdienās 18:00.

Saziņai

Sociālie tīkli

Mūsu jaunumi Tavā e-pastā