#NedēļasLozungs

Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. /Gal.2:20/

Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. /2.Kor.5:17/

Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu! /1.Kor.6:20/

Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu godību, ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. /2.Kor.4:17-18/

Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. /Tit.2:11/

Taisnīgo gaidas izvērtīsies viņiem par prieku, bet bezdievīgo cerība iznīks. /Sal.pam.10:28/

Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās. /2Kor.12:9/

Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es pār tevi turēšu nomodā Savu aci. /Ps.32:8/

Vai Tam Kungam kaut kas būtu neiespējams? /1Moz.18:14/

Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu. /Jņ.6:37b/

Visi šīs sadaļas raksti Tavā RSS lasītājā
 

Rīgas Sv.Pāvila draudze

Evanģeliski luteriska draudze, kura savu patvērumu Dievā un kopābūšanas priekā radusi Grīziņkalna pakājē, Deglava, Avotu un Lienes ielas krustcelēs - Rīgas Sv. Pāvila baznīcā. #TiekamiesPāvilā

Brāļi un māsas, Tiekamies Pāvilā!

  • Rīta dievkalpojumi svētdienās 10:00.
  • #StepUp dievkalpojumi svētdienās 18:00.

Saziņai

Sociālie tīkli

Mūsu jaunumi Tavā e-pastā