#NedēļasLozungs

Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu Viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. /Ps.103:12/

Nebīsties! Es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais. Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man ir nāves un elles atslēgas. /Atkl.1:18/

Vienīgi Es esmu Tas Kungs, bez Manis nav cita Glābēja. /Jes.43:11/

Es - Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus. /Jes.43:25/

Vai es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. /Joz.1:9/

Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. /1.Jņ.1:9/

Debesis un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs. /Mk.13:31/

Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums. /1.Pēt.5:7/

Viņš liek vaļsirdīgajiem piedzīvot izdošanos un ņem Savā aizvējā tiklos. /Sal.pam. 2:7/

Kas ar asarām sēj, tie ar gavilēm pļaus: viņi aiziet un raud, dārgu sēklu sējai nesdami, bet tiešām ar prieku viņi atkal nāks un nesīs mājup savus kūlīšus. /Ps.126:5-6/

Visi šīs sadaļas raksti Tavā RSS lasītājā
 

Rīgas Sv.Pāvila draudze

Evanģeliski luteriska draudze, kura savu patvērumu Dievā un kopābūšanas priekā radusi Grīziņkalna pakājē, Deglava, Avotu un Lienes ielas krustcelēs - Rīgas Sv. Pāvila baznīcā. #TiekamiesPāvilā

Brāļi un māsas, Tiekamies Pāvilā!

  • Rīta dievkalpojumi svētdienās 10:00.
  • #StepUp dievkalpojumi svētdienās 18:00.

Saziņai

Sociālie tīkli

Mūsu jaunumi Tavā e-pastā