Atvadīšanās no Raimonda Svarupa

Atvadīšanās no Raimonda Svarupa

Izsakām viss dziļāko līdzjūtību mūžībā aizgājušā Raimonda Svarupa tuviniekiem un ģimenei.

Atvadīšanās no Raimonda notiks 21. augustā, plkst. 15.00, Rīgas Sv. Pāvila baznīcā.
Lūgums ierasties bez ziediem.

Ja vēlaties atbalstīt šobrīd Raimonda ģimeni (sievu Ditu ar bērniem), tad esam atvēruši ziedojuma kontu tieši šim mērķim.

Svarupu atbalsta konts
Rīgas Svētā Pāvila evanģēliski luteriskā draudze
Reģ. Nr.: 90000306537
Banka: AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV74UNLA0055001831388
(Visi līdzekļi, kas tiks ieskaitīti šajā kontā nonāks Raimonda ģimenes vajadzību nodrošināšanai)

 

Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. /Psalmi 34:19/

Dalies ar šo ziņu: