Lieldienu laiks

Lieldienu laiks

14. 04. plkst. 18.00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar vakarēdienu

15.04. plkst. 18.00 Lielās Piektdienas lūgšanu vakars

17.04. plkst. 7.00 Lieldienu rīta svētku dievkalpojums

          plkst. 10.00 Lieldienu dievkalpojums

          plkst. 18.00 NENOTIEK

Dalies ar šo ziņu: